vzw Munnange
About
Context en project (Nederlands)
Context and project (English)
Counselling team
Contact
Inleefreis (Nederlands)

Munnange

Munnange is een Belgische vzw met een centrum voor psychosociale begeleiding (= counselling) in Entebbe, Oeganda. Mensen komen naar het centrum met allerlei vragen rond alcoholverslaving, huiselijk geweld, mishandeling, stress, etc. Munnange staat voor laagdrempelige, toegankelijke en gratis hulpverlening. We bieden zowel individuele begeleiding als groepssessies.

Ontstaan

Uit onderzoek gedaan door doctoraat studenten aan Oegandese universiteiten blijkt dat steeds meer mensen een uitgesproken nood hebben aan psychologische zorg en ondersteuning. Dit bewijzen ook de toenemende zelfmoordcijfers en geweldplegingen in Oeganda. Studenten en docenten worden geconfronteerd met allerhande problemen: familiale problemen, moeilijke thuissituaties, seksuele problemen, emotionele problemen en gezondheidsproblemen (HIV/Aids). Tijdens contacten met Nkumba University in Entebbe werden we geconfronteerd met de omvang en gevolgen van psychisch lijden waarbij geen of te weinig toegankelijke hulp wordt geboden. Er is gebrek aan personeel, aan knowhow en aan een concreet hulpverleningsaanbod om aan deze psychologische en emotionele noden tegemoet te komen.

Vanuit de overtuiging dat we een verschil kunnen maken werd in 2011 vzw Munnange opgericht. Munnange betekent "mijn vriend" in het Luganda, één van de meest gesproken talen in Oeganda. In april 2012 ging Munnange counseling centre - gelegen op de campus van Nkumba University - officieel open.

Sindsdien is er heel wat gebeurd: we breidden onze hulpverlening uit naar de omliggende gemeenschappen van Nkumba University en gingen met verschillende organisaties een samenwerking aan. Daarmee ligt de focus niet alleen op studenten en docenten aan de universiteit, maar steeds meer op gemeenschappen, omliggende scholen, weeshuizen, de politie en de gevangenis van Entebbe. Dit vanuit de overtuiging dat iedereen recht heeft op toegankelijke, neutrale en sprofessionele hulpverlening.

Missie en visie

Vzw Munnange denkt met een open geest, vanuit respect voor elke eigenheid, godsdienst of kleur.

Wij vinden het voor onszelf onaanvaardbaar om in een wereld te leven waarin intelligente en gemotiveerde mensen die graag hun steentje willen bijdragen aan de ontwikkeling en vooruitgang van hun land die kans niet krijgen omdat ze teveel en te vaak ingenomen worden door zorgen, persoonlijke problemen en/of familiale spanningen.

Wij willen mensen de kans geven een beroep te doen op goed geschoolde en neutrale counsellors bij wie zij hun verhaal kwijt kunnen, een luisterend oor vinden, begeleiding kunnen krijgen, doorverwezen kunnen worden naar andere hulpverlening, kortom bij wie ze een plek vinden om tot rust te komen.

Vzw Munnange vertrekt vanuit het eigen krachtmodel, we willen namelijk de competenties en krachten die reeds aanwezig zijn, versterken. Een maatschappij kan meer groeien vanuit kennis veeleer dan enkel vanuit caritatieve of smateriële hulp.

Werking

Vzw Munnange wil zich richten op structurele veranderingen, veeleer dan op individuele veranderingen of het lenigen van individuele noden en concentreert zich op het uitbouwen van een aanbod voor psychosociale hulpverlening in Oeganda:

 1. Centrum voor psychologische hulpverlening op de campus van Nkumba University

  Munnange Counselling Centre werd officieel geopend in april 2012 en heeft momenteel twee betaalde Oegandese counsellors in dienst, Michael Nsamba en Jamilah Nantale. Het hulpverleningsaanbod bestaat uit psychosociale zorg voor studenten en docenten van de universiteit en het is voldoende toegankelijk voor de omliggende gemeenschappen (outreaching).

  Elke laatste woensdag van de maand organiseert Munnange counseling centre (MCC) een infosessie voor studenten aan de universiteit. Sessies gaan over diverse thema 's, zoals het leven op en na de universiteit, alcohol- en drugsverslaving, weerbaarheid, relatievorming, etc. MCC neemt ook deel aan verschillende evenementen op de campus. Zo geven we uitleg over de werking van het centrum tijdens de kennismakingsweek voor nieuwe studenten en tijdens de gezondheidsweek.

  Daarnaast werken we ook intensief samen met het gezondheidscentrum verbonden aan de universiteit. Het medisch personeel is ervan overtuigd dat veel studenten die medische hulp zoeken ook nood hebben aan psychosociale ondersteuning. Het ziekenhuis verwijst daarbij patiënten door naar MCC waardoor er een zeer waardevolle samenwerking is ontstaan.

 2. Outreachende hulpverlening

  Sinds de oprichting kregen we verscheidene vragen van organisaties en scholen in de directe omgeving van Nkumba University om counselling sessies voor hun doelgroep te organiseren. Ondertussen zijn we met verschillende organisaties een intensieve samenwerking aangegaan.

  • Politiekantoor van Entebbe en het politiekantoor in Abaita

   In het politiekantoor van Entebbe bieden we twee dagen per week counseling aan op het departement 'familie en gezin'. Jamilah en Micheal ondersteunen er de lokale politie. Ze worden ingeschakeld in moeilijke familiale situaties (echtscheiding, familiaal geweld, mishandeling en misbruik). We hebben ook een samenwerking met het politiekantoor in Abaita, een wijk in Entebbe, zij bellen ons als ze onze diensten nodig hebben.

  • Een samenwerking met de gevangenis van Entebbe staat in de steigers. Hier zullen we een programma aanbieden ter ondersteuning van de re-integratie van gedetineerden bij hun terugkeer naar de samenleving.

  • Omliggende gemeenschappen: Nkumba Bufulu (Kitawuluzi) en Nkumba Bukolwa

   In de omliggende gemeenschappen werkt MCC samen met de dorpshoofden van deze gemeenschappen. Elke woensdagnamiddag heeft er een counsellor spreekuur in Kitawuluzi in de Nkumba Bufulu gemeenschap. Hier kunnen mensen terecht met allerhande vragen.

  • St Noah Secondary School

   Deze school richt zich vooral op kinderen en jongeren uit vissersgezinnen. Deze gezinnen worden nog al te vaak gekenmerkt door alcoholmisbruik, familiaal geweld en weinig betrokkenheid van ouders op kinderen. De directie van St Noah verwijst jongeren op regelmatige tijdstippen door naar Munnange Counselling Centre en contacteert onze medewerkers om te bemiddelen en te ondersteunen wanneer er zich op school problemen voordoen. Recent hebben jongeren uit deze school een Munnange club opgericht. Doel hiervan is om kennis van counselling te vergroten onder scholieren. Ze leren er basisvaardigheden, hoe een medestudent te herkennen die extra hulp nodig heeft en hoe ze iemand kunnen doorverwijzen.

  • Early Learning School

   Dit is een opvangcentrum en school voor weeskinderen, kinderen van ouders die in de gevangenis verblijven of kinderen die door hun gezin worden verstoten. Munnange biedt er zowel individuele counselling als groepscounselling aan. De kinderen en jongeren geven aan dat deze gesprekken hen kracht geven en het dagelijks leven een beetje lichter maken.

  • Divine Child Primary School and orphanage: zelfde werking als st Noah Secondary school en Early Learning school

  • May Christian College Nkumba : zelfde werking als Saint Noah Secondary school
  • Entebbe parents school: zelfde werking als Saint Noah Secondary school

Hulpverlening

Munnange biedt verschillende soorten hulpverlening aan, van groepsessies tot individuele counselling. De hulpvragen zijn zeer gevarieerd :

 • Depressie (zelfmoordgedachten)
 • Familiale problemen (partnergeweld, kindermishandeling- en verwaarlozing,…)
 • Trauma, stress en rouw
 • Alcohol- en drugsverslaving
 • Relatieproblemen en seksuele problemen
 • Financiële problemen
 • Studieproblemen (problemen met het studeren, maar ook eenzaamheid en pesten)

Samenwerking met VIVES

We proberen kennis en expertise uit te wisselen en dit in samenwerking met de Hogeschool VIVES. Er werden al verschillende workshops en conferenties georganiseerd op de campus van Nkumba University om de opleiding "Psychological guidance and counselling" te versterken, wat op termijn zal leiden tot een uitgebreid sociaal en professioneel netwerk en tot nog beter geschoolde counsellors. Jaarlijks zijn er ook studenten van de opleidingen sociaal werk en toegepast psychologie die in MCC, gedurende vier maanden, een project uitwerken in het kader van hun bachelor proef.

Vrijwilligerswerk

Ben je geïnteresseerd in ons project en heb je zin om vrijwilligerswerk te doen? Dat kan! Voor meer informatie, kan je ons altijd een mailtje sturen. Zo kunnen we samen bekijken wat de mogelijkheden zijn en op zoek gaan naar een project dat bij je past.

ZIT JE OP FACEBOOK EN WIL JE OP DE HOOGTE BLIJVEN VAN ONS PROJECT:  

Context en project (Nederlands) Context and project (English) Counselling team Contact Inleefreis (Nederlands) Foto's / Pictures